O nas

Jesteśmy jedynym w Polsce, a drugim w Europie żeńskim zgromadzeniem zakonnym, którego głównym celem jest niesienie pomocy duszom czyśćcowym. Nasz charyzmat realizujemy na drodze życia konsekrowanego od 1889 roku. „Od czasu istnienia zgromadzenia już nie ma dusz niemających szczególnego ratunku. Zadaniem Wspomożycielek jest ratowanie dusz zmarłych”. (bł. Honorat Koźmiński, Ustawy Zgromadzenia). Czynimy to ofiarując Panu Bogu w intencji zmarłych całe nasze życie: śluby zakonne, modlitwy, prace apostolskie, publikacje o tematyce eschatologicznej, trudy i radości życia we wspólnocie życia konsekrowanego, uczynki miłosierdzia, wyrzeczenia, ofiary i odpusty. Jesteśmy zgromadzeniem bezhabitowym. Nosimy strój świecki, realizując w ten sposób powołanie do życia ukrytego przed światem, aby tym owocniej apostołować w różnych środowiskach. Na zewnątrz, nie odróżniamy się specjalnym strojem zakonnym, lecz w „habit cnót” ubieramy nasze serca. Miłość, miłosierdzie, pokora i posłuszeństwo ma stawać się wewnętrznym rysem postawy każdej wspomożycielki. Jesteśmy zgromadzeniem zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską, na prawie papieskim. Żyjemy według Reguły i Życia Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu. Nasz Dom powstał w 1993 r. Od tego czasu otaczamy opieką osoby starsze, samotne, potrzebujące i chore z terenu Miasta i Gminy Legionowa.

Matka Wanda Olędzka

Misję naszego Zgromadzenia wyznacza charyzmat. Jest nim niesienie pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu przez ofiarę życia zakonnego, modlitwę i prowadzenie dzieł apostolskich. „Jeśli chcesz być doskonały (…) sprzedaj, co posiadasz (…) przyjdź i chodź za Mną” (Mt 19,21).

Miłość do Chrystusa Odkupiciela i jednoczenie z Nim swojego życia jest istotą powołania wspomożycielki.

Modlitwa jednoczy nas z Jezusem i jest źródłem owocności prac apostolskich.

Nie ma większego i droższego piękna nad życie dziecka.

Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Młodzież szuka sensu i celu swego życia. Zrzeszona w Młodzieżowym Dziele stanowi grono przyjaciół Boga, Kościoła, dusz czyśćcowych i Zgromadzenia. Uczy się jak być bezinteresownym darem miłości dla innych.

„To jest płomyk ledwie tlący się, maleńki lub kruchy starością, oto cichutki albo zrozpaczony, który składa Bóg w ręce delikatne, którym ufa, oto powierzył wam” (ks. Henel)

„Oto wam powierzam, mówi Pan, całą bezradność, całą świętość i całe moje miłowanie, abyście przeżyły radość dawania i służenia życiu najsłabszemu. Oddaję wam, bo wam zaufałem” (ks.Henel)