Odwiedziny Harcerzy

Odwiedziny Harcerzy

Nasz mały dom pomocy odwiedzili Harcerze. Umilili czas naszym Pensjonariuszkom swoimi opowieściami i piosenkami. Oczywiście nie zabrakło………zdjęć :))