Psychologia

Arteterapia – czym jest i dla kogo jest przeznaczona?

Arteterapia polega na wykorzystaniu w pracy terapeutycznej różnych form sztuki, za pomocą których oddziałuje się na jednostkę. Terapia przez sztukę, bo tak inaczej bywa nazywana arteterapia, to specyficzny rodzaj działań, łączący w sobie wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny i psychologii ale również i sztuk pięknych. Arteterapia została podzielona na kilka subdziedzin, obejmujących swoim zakresem mniejsze obszary oddziaływania. Należą do nich np. plastykoterapia, choreoterapia (terapia tańcem i ruchem), bajkoterapia, muzykoterapia czy też terapia przesz tuki filmowe, określana często mianem filmoterapii.

Arteterapia SensArte - Szkolenia i Kursy Arteterapii

Dla kogo przeznaczona jest arteterapia?

Arteterapia cechuje się wyjątkowo uniwersalnym oddziaływaniem o charakterze terapeutycznym. Z tego też powodu może ją stosować w zasadzie każda osoba, zainteresowana pozytywnymi skutkami, płynącymi z tej wyjątkowej formy wsparcia. Wykluczeni zostają wyłącznie ci, którzy posiadają cechy czy schorzenia, stanowiące przeciwwskazanie do podejmowania tego typu działań. Tak więc osoby z alergią na sierść nie będą mogły brać udziału w sesji dogoterapii.

Działania arteterapuetyczne przynoszą doskonałe efekty chociażby u dzieci z problemami werbalnymi, a także u osób niemych, niesłyszących i upośledzonych w różnym stopniu. To również wyjątkowy środek na wyrażenie siebie poprzez sztukę, doceniany przez osoby z trudnościami w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi.

Więcej o arteterapii przeczytać można na stronie „Arteterapia SensArte – Szkolenia i Kursy Arteterapii”, która porusza właśnie tę tematykę, opisuje jej funkcje, cele i zastosowanie terapii przez sztukę w pracy np. z dorosłymi i dziećmi.

Kiedy stosować arteterapię?

Terapia przez sztukę może być wykorzystywana zarówno jako narzędzie oddziaływań leczniczych, jak i profilaktycznych. To niezwykle istotny element rozwoju zawodowego, ale również i ważny cel programów wsparcia osobistego. Możliwości związanych z arteterapią jest bowiem wiele. Aby jednak przyniosły one oczekiwane efekty, należy uczestniczyć w zajęciach samodzielnie, spontanicznie, a przede wszystkim dobrowolnie. Tylko w ten sposób można odczuć korzyści, płynące z tej innowacyjnej formy oddziaływania terapeutycznego.

Arteterapia Warszawa

W jakim celu wykorzystywana jest arteterapia?

Terapia przez sztukę, czyli omawiana arteterapia prowadzi do katharsis czyli oczyszczenia. Pozwala ujawnić skrywane głęboko potrzeby i emocje, budzi uczucia, niweluje lęki i oczyszcza umysł. Buduje również pozytywną samoocenę, wzmacniając przy tym samoświadomość, przywracając poczucie własnej wartości i harmonię wewnętrzną. Dzięki arteterapii można dotrzeć do tłumionych emocji i uwolnić uczucia, drzemiące gdzieś głęboko. Terapia przez sztukę to również mocne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby, biorące udział w sesjach arteterapeutycznych, doskonalą swoje umiejętności manipulacyjne. Terapia przez sztukę rozwija sferę fizyczną i psychiczną, a także stanowi podstawę do treningu umiejętności, niezbędnych w życiu codziennym. Co więcej, to doskonała forma pracy w grupie, w której każdy może sprawdzić się na pozycji przywódcy. Swobodna obserwacja pozwala natomiast wysnuć racjonalne wnioski o funkcjonowaniu danej osoby w bliższym i dalszym środowisku, co jest niezwykle ważne w dalszej pracy terapeutycznej.