Biznes

Księgi wieczyste – czym są i jak je czytać?

Przed zakupem jakiejkolwiek nieruchomości z rynku wtórnego warto sprawdzić, czy rzeczywiście spisuje się umowę z jej właścicielem oraz, czy nie widnieją na niej żadne obciążenia. Jedynym wiarygodnym dokumentem, który zawiera wszystkie informacje odnośnie nieruchomości jest jego księga wieczysta.

Czym jest księga wieczysta?

Księgi wieczyste są ogólnodostępnymi dokumentami, które opisują stan prawny konkretnych nieruchomości. Zawierają informacje odnośnie właściciela, adresu, powierzchni oraz przeznaczenia. Znaleźć w niej można też informacje odnośnie do obciążeń hipotecznych, czyli ciążących na nieruchomości zadłużeniach.

Kiedy zakładana jest księga wieczysta?

Założenie księgi wieczystej następuje w momencie zakupu nieruchomości. Zrobić to może notariusz, u którego zostaje spisana umowa kupna/sprzedaży. Możliwe jest również samodzielne założenie księgi wieczystej, czego można dokonać w sądzie właściwym rejonem dla konkretnej nieruchomości. W tym celu wystarczy złożyć specjalny wniosek. W artykule „Zakładanie księgi wieczystej KW dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu” znaleźć można dokładne informacje odnośnie do zakładania księgi w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego podlegającego spółdzielni mieszkaniowej. W takiej księdze nabywca widnieje jako uprawniony.

Jak interpretować księgi wieczyste?

Czy księga wieczysta jest zakładana po otrzymaniu nieruchomości w spadku?

W przypadku, gdy nieruchomość przechodzi na własność w związku z otrzymanym spadkiem, niezbędne jest dokonanie wpisu prawa własności do jej księgi wieczystej. Przed złożeniem wniosku warto jednak sprawdzić, czy na nieruchomości nie widnieje hipoteka, ponieważ przyjmując taki spadek zadłużenie będzie wymagane od spadkobiercy.

Szczególnie istotne jest to w przypadku, gdy spadek ma uzyskać małoletni. Aktualnie odrzucenie spadku przez małoletniego po nowelizacji prawa spadkowego 15 listopada 2023 jest dużo prostsze i nie wymaga już zgody sądu. Dzięki temu dużo łatwiej można uchronić małoletniego przed przejęciem zadłużenia w momencie, gdy jego rodzic również odrzuca spadek z długiem.

Gdzie szukać pomocy w kwestii ksiąg wieczystych?

Najlepszym rozwiązaniem, by zadbać odpowiednio o wpis do księgi wieczystej, czy też zrozumieć znajdujące się w niej wpisy, jest skorzystanie z usług radcy prawnego takiego jak Bogna Szyczewska. Oferuje ona w ramach swoich usług pełną obsługę ksiąg wieczystych, włącznie z pomocą w ustalaniu faktycznego stanu prawnego nieruchomości.

Radca prawny Bogna Szyczewska – prawnik od nieruchomości
ul. Szuwary 3A/24
80-764 Gdańsk
tel: 601 611 494
www: mecenasbogna.com

Co jest spisane w księgach wieczystych?

Jak samodzielnie odczytywać dane z księgi wieczystej?

Księga wieczysta podzielona jest na działy i każdy z nich zawiera konkretne informacje:

  • Dział I – istotny dział zawierający podstawowe informacje odnośnie do nieruchomości i jej praw własności.
  • Dział II – zawiera informacje odnośnie do wpisów własności i użytkowania wieczystego.
  • Dział III – w tym dziale znaleźć można wpisy dotyczące obciążeń widniejących na nieruchomości, prowadzących do ograniczenia praw rzeczowych oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, takie jak użytkowanie wieczyste oraz wszelkie inne prawa i roszczenia.
  • Dział IV – w nim znajdują się wpisy dotyczące hipotek widniejących na nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *