Uncategorized

Czym charakteryzują się transkrypcje sądowe?

Transkrypcja nagrań, czyli zmiana formy z głosowej do postaci pisemnej towarzyszy również sprawom sądowym. To działanie pozwala na późniejsze wykorzystywanie zapisu z rozprawy sądowej, na przykład na potrzeby prowadzonego dochodzenia. Czym charakteryzują się transkrypcje sądowe? Czym są stenogramy? O tym dowiesz się z dalszej części tekstu.

Do czego wykorzystuje się transkrypcje w postępowaniu sądowym?

Od przeszło dziesięciu lat każde postępowanie przed sądem musi być rejestrowane w formie audio oraz wideo. Z tego względu także transkrypcje nagrań są powszechnie wykorzystywanym dowodem w sprawach sądowych. Proces transkrypcji polega na zapisie przebiegu postępowania do formy tekstowej. Szczegółowa relacja ze sprawy pozwala potwierdzić lub zaprzeczyć słowom świadków, czy wręcz, wnieść nowe światło na sprawę. Ogromną zaletą współcześnie sporządzanych transkrypcji z nagrań sądowych jest ich dokładność. Zawarte są w nich wszystkie istotne informacje, a także wypowiedzi świadków, czy fragmenty przedstawionych dowodów w sprawie. Istotny wpływ na pracę sędziów ma także możliwość zapisu emocji, jakie towarzyszą świadkom i innym uczestnikom procesu podczas składania zeznań. W artykule: „Transkrypcja jako dowód w postępowaniu sądowym” pokazane jest, jak może ona całkowicie odmienić losy śledztwa. Na jej podstawie można wywnioskować, że któraś ze stron może mijać się z prawdą, albo coś ukrywać.

Transkrypcja sądowa - stenogram

Co to jest stenogram?

Zapis stenograficzny to forma transkrypcji, która pozwala przekształcić tekst mówiony do formy pisemnej. Ten rodzaj transkrypcji cechuje się tym, że słowa czy też wyrażenia prezentowane są w formie skrótów lub symboli. Oznacza to, że pod pojęciem stenogramu możemy rozumieć jakikolwiek znak, któremu odgórnie przypisano konkretną funkcję, czy też znaczenie. Ta forma transkrypcji, jaką jest zapis stenograficzny, pozwala na szybkie zapisywanie wyrażeń w czasie rzeczywistym. Osobą, która zajmuje się tworzeniem stenogramów, jest stenograf. Zagadnienie transkrypcji nagrań jest szczegółowo omawiane w opracowaniach, takich jak: „Czym jest transkrypcja nagrania?” , które są przepełnione informacjami, jednocześnie wyczerpując temat.

Czym jest transkrypcja stenogramu i do czego służy?

Pod pojęciem transkrypcji stenogramu rozumiemy zapis głosu mówionego w skrótowej, opartej na skrótach czy symbolach formie. Ten rodzaj przekształcania był wyjątkowo popularny w dawnych czasach, zanim zaczęto powszechnie wykorzystywać urządzenia do zapisywania audio i wideo. Główną wadą transkrypcji stenograficznych było uproszczone dokumentowanie słów, które często pomijało pewne informacje, czy wypowiedzi uczestników postępowania. Dlatego obecnie forma ta ustąpiła miejsca nagraniom dźwiękowym, na podstawie których tworzony jest dokładny zapis przebiegu postępowań sądowych. Profesjonalną transkrypcją zapisów audio zajmują się firmy, takie jak http://www.spiszeto.pl/, które oferują kompleksową obsługę klienta od A do Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *