Biznes

Agent ubezpieczeniowy – kim jest i za co odpowiada?

Agent ubezpieczeniowy to reprezentant towarzystwa ubezpieczeniowego przed jego klientami. Ma on za zadanie prezentację oferty towarzystwa i pozyskanie jej nowych odbiorców. Z reguły działa on na podstawie własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej.

Biuro ubepieczeń Kiełczów

Jakie obowiązki spoczywają na agencie ubezpieczeniowym?

Agent ubezpieczeniowy ma za zadanie godnie i profesjonalnie reprezentować dane towarzystwo. Przede wszystkim powinien on przedstawiać potencjalnym klientom ofertę towarzystwa w takim zakresie, jakim klient jest nią zainteresowany. Bierze on również udział w obliczaniu wysokości składki, sprzedając również różnego rodzaju polisy ubezpieczeniowe. Osoba ta nie jest z reguły pracownikiem ubezpieczyciela. Prowadzi ona własną, jednoosobową działalność gospodarczą, na którą musi posiadać adekwatne pozwolenie. W teorii jego praca sprowadza się do sprzedaży polisy. W rzeczywistości jednak agent ubezpieczeniowy wspomaga również klientów w późniejszym czasie, załatwiając dla nich różne formalności, wynikające z wykupionego w towarzystwie ubezpieczenia.

Jakie warunki musi spełniać agent ubezpieczeniowy?

Agent ubezpieczeniowy musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że nie może on posiadać wyroku, związanego z umyślnym przestępstwem, takim jak np. wykroczenia przeciwko zdrowiu i życiu, a także przeciw wymiarowi sprawiedliwości. Osoba taka nie może również być skazana za obrót pieniędzmi czy papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe. Co więcej, agent ubezpieczeniowy musi również zapewnić o tym, że powierzone mu czynności agencyjne będzie wykonywał z należytą starannością. Nie ma natomiast kierunku studiów, który byłby wymagany do wykonywania takiego zawodu. Agent powinien posiadać przynajmniej średnie wykształcenie. Konieczne jest także zdanie egzaminu, który przeprowadzany jest przez zakład ubezpieczeń. Aby się do niego odpowiednio przygotować, należy uczęszczać na zajęcia, organizowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, wybrane przez kandydata na agenta. Z reguły zajęcia te odbywają się w godzinach, które nie kolidują z inną aktywnością, również zawodową. Po pozytywnym wyniku egzaminu, agent zawiera umowę agencyjną. Konieczne jest również wpisanie go do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Teraz nowy agent może rozpocząć swoją drogę zawodową, spotykając się z klientem i przedstawiając mu ofertę wybranego towarzystwa.

Poszukując dobrych agentów ubezpieczeniowych, warto zajrzeć pod adres https://g.page/ubezpieczenia-kielczow?share – to tutaj swoją siedzibę ma Biuro ubezpieczeń Katarzyna Rutkowska – na ul. Wrocławskiej 92, 55-093 Kiełczów (Tel: 501 336 610). Na miejscu można wykupić ubezpieczenie zdrowotne, na życie i samochodowe oraz ubezpieczyć swoją nieruchomość i pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.